Ve snaze o větší efektivitu při zadávání veřejných zakázek, spustí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) letos od 1. července nový systém elektronických tržišť. Ty jsou součástí Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). Podle usnesení vlády je musí pro zadávání zakázek používat všechna ministerstva a řada jejich podřízených organizací.

Na e-tržištích přitom úřady budou zadávat veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou vymezené kategorie komodit. Jde například o paliva a elektrickou energii, kancelářskou techniku, počítače, nábytek. Ale i jednoduše definovatelné stavební a zahradnické práce tak, jak o nich mluví takzvaný Seznam komodit v příloze usnesení vlády. E-tržiště však mohou být využívána i pro nákup komodit, které v seznamu uvedeny nejsou.

V následujících pěti letech bude provozovat e-tržiště pět subjektů, jež vybralo v koncesním řízení MMR. Jde o Českou poštu, Český trh, Sdružení eTenders, Syntaxit a Vortal.

Původně měl být systém e-tržišť spuštěn od 1. dubna, kvůli povinnosti zapracovat do jejich systému novelu zákona o veřejných zakázkách vláda posunula termín na červenec. Provozovatelé však mohou svá e-tržiště spustit již dříve - od 1. května, aby si zadavatelé i dodavatelé funkce e-tržiště osvojili a připravili se na jejich povinné užívání.

E-tržiště v Česku fungují už dnes, ale v jejich právní úpravě se ukázaly závažné nedostatky. Nový systém by je měl odstranit. "Například nebylo dostatečně vymezeno, kdo by je měl používat," vysvětluje nutnost změny Jiří Svoboda, ředitel odboru veřejného investování na MMR.

Podnikatelé, kteří budou chtít zjistit, jaké veřejné zakázky byly vypsány, se nemusí do systému e-tržišť registrovat. Informace budou veřejně přístupné. "Registrace bude vyžadována v případě, že uchazeč bude chtít o nějakou zakázku soutěžit či zadavatel ji bude chtít vypsat," říká Svoboda. Pod pod jedním IČO přitom bude možné zaregistrovat pouze jeden subjekt. Ten však může být zároveň zaregistrován jako dodavatel i zadavatel. Pro registraci bude nutné uvést úřední název subjektu, právní formu, sídlo či místo podnikání, IČO, bankovní spojení a hlavní předmět činnosti. "Jako přílohu žádosti o registraci je žadatel povinen předložit výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence," upozorňuje Svoboda a dodává: "Zadavatelé i dodavatelé se mohou na všech e-tržištích registrovat zdarma."

Jestliže uchazeč nežádá o registraci prostřednictvím své datové schránky, musí žádost podepsat platným zaručeným elektronickým podpisem. Pokud žadatel splní všechny podmínky pro registraci, provozovatel ho do dvou pracovních dnů zaregistruje.

E-tržiště mají uchazečům o veřejné zakázky umožnit vyhledat jednotlivá zadávací řízení, připravit nabídku a poskytnout mu další nezbytný servis související s jeho účastí v řízení. "Provozovatelé e-tržišť budou poskytovat takzvané základní služby zadavatelům i dodavatelům zdarma. Každý zaregistrovaný dodavatel se přitom může zúčastnit neomezeného počtu zadávacích řízení," vysvětluje Svoboda.

Provozovatelé e-tržišť budou nabízet i takzvané aditivní služby, které nejsou přímo nezbytné pro řádné zadání veřejné zakázky, ale budou nabízeny jako doplňková služba pro uživatele. Za ty už budou vybírat poplatky podle sazebníku uvedeného v provozním řádu příslušného e-tržiště.

 

Zadavatelé i dodavatelé se mohou na všech e-tržištích registrovat zdarma. Každý se přitom bude moci zúčastnit neomezeného počtu zadávacích řízení.
Jiří Svoboda
ředitel odboru veřejného investování MMR

VEŘEJNÉ TENDRY NA INTERNETU
Uchazeči o veřejné zakázky budou moci na e-tržištích vyhledat jednotlivá výběrová řízení, připravit nabídku a použít nezbytný doprovodný servis.
ILUSTRAČNÍ FOTO: SHUTTERSTOCK