Významný počin zákonodárců, který omezí korupci a klientelismus ve veřejné správě, nebo jen podivný legislativní hybrid, který manipulaci s erárními prostředky stejně nemá šanci zabránit? Nový začátek, kdy skončí vliv tajemných lobbistů spolčených s politiky, nebo jen další zbytečná administrativní zátěž pro všechny zúčastněné subjekty? Řeč je o novele zákona o veřejných zakázkách, dosud nejrozsáhlejší za dobu existence tohoto zákona, která platí od 1. dubna. Co tedy vlastně přináší? Především kompromis mnoha různých zájmů, ať už pozitivních či negativních.

Nejviditelnější změnou je snížení limitů pro povinné výběrové řízení na polovinu, konkrétně na 1 mil. Kč bez DPH pro dodávky a služby a 3 mil. Kč pro stavební práce. To má své klady i zápory. Záporem je určitě výrazný nárůst administrativy. Mezi klady jistě patří vyšší kontrola veřejnosti nejen v podobě možnosti přezkumu těchto zakázek antimonopolním úřadem, ale také přímá veřejná kontrola plynoucí z povinnosti zveřejnit zásadní dokumenty na webových stránkách zadavatelů. Celkově však snížení limitů zřejmě přinese hlavně to, že zadavatelé nebudou drobit veřejné zakázky na dvoumilionové jako doposud, ale na víc milionových.