Po dvaadvaceti letech vedení kutnohorského gymnázia čeká Vladislava Slavíčka úplně nová zkušenost. Pokud chce zůstat v ředitelně, musí tento měsíc obhájit svůj post i dosavadní práci ve výběrovém řízení.

A podobně je na tom i dalších 2217 ředitelů škol a vzdělávacích zařízení v Česku. Novela školského zákona, která platí od ledna letošního roku, totiž omezuje funkční období ředitelů na šest let.

Zřizovatelé vzdělávacích institucí tak dostali na výběr: vypsat přijímací pohovory, nebo ředitelům prodloužit pracovní smlouvu o dalších šest let. Jenže původní znění novely zákona neumožňovalo vyhnout se konkurzům, a tak je vypsala naprostá většina krajů i stovky obcí. "Preferujeme výběrová řízení hlavně kvůli právní a etické nezpochybnitelnosti pozice ředitele, ale i zřizovatelů škol. Chceme zabránit jakémukoli zpochybnění mandátu ředitele v budoucích letech, výsledkem kterého by mohlo být třeba i zneplatnění všech jeho úkonů a de facto likvidace školy," tvrdí hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Prověříme matadory

Ovšem třeba v Pardubicích výběrová řízení vítají jako dobrou příležitost pro prověření kvalit profesně starších ředitelů.

"Zákon umožňuje obě varianty a my si myslíme, a teď to opravdu nemyslím ve zlém, že někteří jsou ve svých funkcích hodně dlouhou dobu, a je dobré si prověřit jejich odborné znalosti. Takže jsme se rozhodli pro výběrová řízení u těch, kteří jsou na postech delší dobu než šest let," říká náměstek primátorky Pardubic Jindřich Tauber.

Na konkurzech se tu radní jednomyslně shodli. "U městských akciových společností, jako jsou služby města nebo dopravní podnik, mají ředitelé manažerskou smlouvu na pět let, po kterých znovu musí do výběrového řízení. Myslím, že po určité době by měl každý svou funkci obhájit a předvést, že na vykonávanou funkci pořád stačí," vysvětluje Tauber.

Někde však pro maraton výběrových řízení nevidí důvod a pracovní smlouvu ředitelům prodlužují automaticky. "Od školní inspekce ani od školských rad jsme nedostali žádný podnět k vypsání výběrového řízení, takže nic neplánujeme," potvrzuje Jana Šprunková z tiskového odboru pražského magistrátu. Ke stejnému závěru došli i radní Zlínského či Olomouckého kraje.

Politické vlivy

Pochybnosti má i předseda Asociace ředitelů gymnázií. "Bohužel nejde o žádnou formalitu. Mám informace z krajů, že do konkurzů se hlásí i lidé, kteří jsou tam nominováni různými politickými stranami. Někteří kolegové říkají, že už na to nemají nervy a hlásit se nebudou, protože vidí, jak tam někteří radní tlačí stranické kandidáty. Prostě to chytlo vítr, který to mít nemělo, a morální dopad je devastující," myslí si Jiří Kuhn, který své ředitelské křeslo bude obhajovat na nymburském gymnáziu. "Čekám otázky na věci kolem legislativy, chodu a rozvoje školy. Nějakým způsobem tu školu dvaadvacet let řídím, tak předpokládám, že budu vědět, o čem tam mluvit," odhaduje scénář konkurzů Slavíček a dodává: "Mí kolegové mi věří, že v ředitelně zůstanu."

Novelu školského zákona schválili zákonodárci ke konci loňského roku. Omezili v ní funkční období ředitelů škol na šest let, což je má ochránit před přílišnými zásahy zřizovatelů. Zároveň však má umožnit i jejich odvolání, pokud s nimi není zřizovatel školy spokojen. "Kolegové z toho velkou radost nemají, ale prostě se to dostalo do zákona a zřejmě to tam své opodstatnění má. Vždyť předtím byl ředitel vlastně neodvolatelný," chápe smysl právní úpravy ředitel kutnohorského gymnázia Vladislav Slavíček.

 

Počet škol

5546

základních a středních škol je v České republice. Konkurzy se konají i v dalších vzdělávacích zařízeních, jejichž zřizovatelem je ministerstvo školství, kraje nebo obce.

Konkurzy ředitelů

2217

žádostí o účast v konkurzech na ředitele škol obdržela Česká školní inspekce, která vysílá své zástupce do výběrových komisí.

Výběr

Novela školského zákona

Řediteli, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona svou činnost v příslušné škole nebo školském zařízení po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2012.

Jmenování

Komise sestaví podle výsledků výběrového řízení žebříček účastníků. Pro zřizovatele vzdělávací instituce (obce, kraje) však funguje tento seznam jen jako doporučení, do funkce ředitele jmenuje kandidáta podle svého uvážení.

 

Mám informace, že do konkurzů se hlásí i lidé, kteří jsou tam nominováni různými politickými stranami.

Jiří Kühn 
předseda Asociace ředitelů gymnázií


U městských společností mají ředitelé smlouvu na pět let. Myslím, že po určité době by měl každý svou funkci obhájit a předvést, že na ni pořád stačí. 

Jindřich Tauber
náměstek primátorky Pardubic

VE ŠKOLE
Žáci z více než dvou tisíc škol v Česku by mohli mít od příštího školního roku nového ředitele. V tomto týdnu totiž začínají výběrová řízení, která vypsali zřizovatelé vzdělávacích zařízení.
FOTO: HN - LIBOR FOJTÍK