Nové vedení radnice první městské části stálo po svém nástupu před řadou problémů. Mezi nejvážnější patřily bezesporu ty, které se týkaly účetnictví, pohledávek a závazků MČ Praha 1. Potvrdil to i veřejný audit účetnictví, který byl ještě za minulého vedení zadán a jenž odhalil velké množství nedostatků, zejména pak nejasnosti při práci s pohledávkami vzniklými z nájemních vztahů, špatnou systematizaci a spolupráci jednotlivých odborů.

Systém účetnictví SAP, s kterým radnice Prahy 1 jako jediná pracuje, neměl například zpracován modul na párování pohledávek u plateb nájemného s nájemními smlouvami. Jeho vložení do systému účetnictví a potřebné doprogramování byly prvními úkoly, na něž se současné vedení radnice v této oblasti zaměřilo. Zhruba od 1. ledna letošního roku už je vše vyřešeno a účetní systém v otázce nově vznikajících pohledávek pracuje bezchybně. Pohledávky staršího data pak do něj musely být zaneseny "ručně".