Erasmus Mundus II (2009-2013) pokračuje ve snaze o zlepšování kvality vysokého školství a v rozvoji mezikulturního porozumění. Účelem programu je podpořit evropské vysokoškolské vzdělávání, přispět k rozšíření a ke zlepšení profesních vyhlídek studentů a podpořit mezikulturní porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi v souladu s cíli vnější politiky EU. Program je určen pro absolventy bakalářského studia příslušného zaměření.