Několikaletá letargie tuzemského telekomunikačního regulátora končí. Český telekomunikační úřad označil trh mobilních komunikací za nekonkurenční a zahájil kroky k tomu, aby mohl české operátory daleko více regulovat.

Mohl by pak nařídit opatření, která by zvýšila konkurenční prostředí na trhu, umožnila na něj vstup novým hráčům a pomohla snížit ceny. Podle statistik OECD totiž hlavně české domácnosti volají prakticky nejdráže v Evropě. Úřad v minulých měsících zkoumal, zda jsou na trhu trvalé překážky pro vstup nového hráče, zda trh směřuje k účinné hospodářské soutěži a zda uplatňování soutěžního práva řeší selhání trhu. U všech tří kritérií, která je nutné splnit pro zavedení regulace, mu vyšlo, že konkurence v Česku selhává.