Přes šest miliard korun odpustili ministři financí na daních vybraným firmám v posledních pěti letech. HN se podařilo rozpečetit jeden z nejutajovanějších spisů ministerstva financí. Vyšlo tak najevo, jak jednotliví ministři financí využívali svou "feudální pravomoc" odpouštět daňové nedoplatky a penále. Ministerstvo žádosti vyhovělo až po velkých obstrukcích a pouze částečně, za zpracování všech dat si navíc řeklo o čtvrt milionu korun. I tak jde ale průlom.