Vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy procházejí změnou. Skončilo "radarové" období, kdy česká strana usilovala o dvoustranné projekty tak ambiciózně, že jejich následný neúspěch vzájemné vztahy spíše poškodil. A z tohoto pohledu není nic špatného na tom, že budoucí spolupráce by mohla být založena na sice méně okázalých, ovšem o to praktičtějších úkolech, jako je například česká rekonstrukční mise v afghánském Lógaru.