Architekt Jan Žalský má smutek jaksi zakódovaný už ve svém příjmení. Před pěti lety se podílel na expozici v Muzeu Lidice, která pak získala cenu Interiér roku 2007, udělovanou Design centrem České republiky. Místa spojená s truchlivými událostmi tedy jako by jeho kariéru provázela, ale to je samozřejmě jen pozoruhodná shoda okolností.

Vstupujeme do budovy Muzea Ležáky, které bylo postaveno na místě vypálené obce, dvě desítky kilometrů od Chrudimi. Jeho podobu navrhl v šedesátých letech pardubický Stavoprojekt a doba vzniku je na těžkopádném hranolu znát. Pokusu o pateticky vyznívající pietní stavbu chybí přesvědčivější výtvarný rozměr; brutalistní betonové prvky před vstupem jsou tak těžko čitelné, že až po notné chvíli návštěvníkovi dojde, že má jít o umělecké dílo.