Má-li člověk na výběr mezi optimismem a pesimismem, měl by si vybrat optimismus. Pokud mu luxus výběru není dopřán, může být rád, že nemá na výběr.

Naštěstí nám krásný jazyk český (ale i anglický) nenabízí při výběru jenom dvě možnosti. Skutečným alternativním ternem je teprve to, že možnosti skryté ve slově máme tři: člověk totiž nemusí být ani "opti-", ani "pesi-", ale může zůstat "mystickým".