Odborníci i finanční trhy v tom mají jasno - Řecko se nevyhne restrukturalizaci dluhu, což je přesnější název pro populární slovo bankrot. Znamenalo by to, že řecká vláda vyhlásí, že není s to splatit své půjčky podle dohodnutých podmínek, dosáhne prominutí části dluhu, prodloužení splatnosti a snížení úroku. Tím klesne tlak dluhové služby na řecký rozpočet a za pomoci reforem (které budou moci být mírnější) se tamní ekonomika začne stavět na nohy.