Tažení na kůrovce naplánoval ředitel šumavského národního parku Jan Stráský brilantně. Do ostře chráněných oblastí měly vtrhnout těžké těžební stroje. Pozemní operaci by podpořily chemické útoky ze vzduchu. Včera ale vojevůdce obdržel příkaz ministra Chalupy: Kácet jen ručně. Dřevo nechat na místě k zetlení. Žádné pesticidy. Tím, že změnil válku devastující lesní porosty na výpravu lehkooděnců, Chalupa naznačil, že přece jen by mohl být spíše ministrem životního prostředí než dřevařského průmyslu.