Pokud na to máte žaludek, poskytuje vám eso schované v rukávu nepochybnou výhodu. Ovšem jen do chvíle, kdy na ně ostatní hráči přijdou a seberou vám ho, případně vás vykopají od stolu. Právě tenhle problém má v současnosti duo Tykač a Dienstl (Czech Coal) ve hře o zvyšování cen tepla.

Tykačovým esem v rukávu je všeobecně sdílený předpoklad, že uhlí ve velkolomech ČSA a Vršany patří jemu. Jenže tak to není: podle zákona jsou všechny tzv. vyhrazené nerosty vlastnictvím státu. Je to proto v posledku stát, kdo rozhoduje, zda a za jakých podmínek se bude to či ono ložisko dobývat. Není v tom žádná zvůle, pouze naprosto normální uplatnění práv vlastníka.