Smysl tohoto článku se dá shrnout jednou větou: v roce 1840 byla průměrná délka dožití v Evropě 45 let. V roce 2000 se ale průměrně dožíváme 80 let...