Srovnání tarifů pro nefiremní zákazníky, které nabízejí čeští operátoři, je z mezinárodního pohledu tristní. Čeští operátoři vycházejí výrazně dráže...