Poslední dva navrhnuté rozpočty (na rok 2010 a 2011) mají cosi společného. Třebaže je sestavovali odborně velmi zdatní lidé, časo-politická...