Je slunečný srpnový den a čtveřice mladých mužů, svlečených do půl těla, hraje před domem ping-pong. Několik dalších posedává na lavičkách kolem,...