Tak už je to tady - první červenec, nabízí se letní přemítání. Je totiž zajímavé pozorovat prázdninové chování. Kdo může, utíká z města - místa...