Už příští čtvrtek bude touto dobou červenec, tedy začátek prázdnin, a jak by řekli Řekové, prázdnění. Toto prázdnění v řečtině znamená scholé. Osobně...