Ekonomický úspěch Michala Viewegha ve srovnání s majitelem malé firmy velmi bledne," míní literární historik Pavel Janáček a vysvětluje: "Když si spisovatel postaví dům na pěkném místě, tak jsou toho plné všechny magazíny, protože je to naprostá výjimka. U průměrného obchodníka je to standard."

Pavel Janáček spolu s Tomášem Breněm, s nímž působí v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, sestavil z textů svých kolegů knihu O slušnou odměnu bude pečováno..., která se zabývá ekonomickými souvislostmi spisovatelské profese v české kultuře devatenáctého a dvacátého století.