Za minulého režimu jsme si byli rovni zejména v nedostatku, tvrdí přední sociolog Miloslav Petrusek. O to hůř dnes Češi snášejí rozdíly mezi bohatými...