Přesun prostředků z vědy a výzkumu do přímé podpory vývojových a inovačních aktivit našich podniků je základní rys reformy výzkumu a vývoje (VaV),...