Evropská unie si včera hlasitě oddechla. Český Senát po víc než ročních průtazích schválil Lisabonskou smlouvu, která výrazně prohlubuje evropskou...