Přestože je Ludvík Pouzar premiantem, k předmětům, které by mu na gymnáziu nechyběly, patří matematika, fyzika a tělocvik. Kdyby si naopak mohl dopřát dvojí porci dějepisu, angličtiny nebo společenských věd, ani na chvilku by nezaváhal. Historie a jazyky patří prý od malička k jeho velkým zálibám.

Šťastný los
"Ludvíku, měl byste se přihlásit do soutěže, máte na to," vybídla středoškolská profesorka Helena Vítová z českobudějovického Gymnázia Jírovcova svého studenta angličtiny. A měla pravdu. Než se však definitivně rozhodlo, kdo bude školu reprezentovat v prestižní soutěži, muselo šest zájemců mezi sebou losovat. Za školu mohli totiž nastoupit jen čtyři z nich.
"Měl jsem štěstí, dostal jsem se mezi ně," usmívá se Ludvík Pouzar. "Na překlad z některého z třiadvaceti úředních jazyků Evropské unie do jiného jazyka podle vlastního výběru jsme měli dvě hodiny. Já si vybral převod z angličtiny do češtiny. Pokud vím, z celé republiky bylo přihlášeno víc než sto studentů, a z jednotlivých členských států EU se jich celkem zúčastnilo téměř dva tisíce dvě stě padesát z bezmála šesti set škol."
Anonymní soutěžní práce vyhodnocovala skupina profesionálních překladatelů a korektorů z generálního ředitelství pro překlady Evropské komise. Poté práci oznámkoval rodilý mluvčí jazyka, do něhož byl text přeložen. Nakonec zbývalo vybrat vítěze. Sedmnáctiletý Ludvík Pouzar byl v mezinárodním klání překladatelů nejlepší ze všech českých soutěžících.
"Účastním se každoročně různých olympiád z angličtiny, ale tohle byl můj první velký úspěch. Mojí slabší stránkou je ale konverzace, s překlady na papíře však problémy nemám," přiznává student, který měl v pololetí na vysvědčení z angličtiny, jak jinak, jedničku.
Ludvík Pouzar studuje cizí jazyk od základní školy, nikdy prý ale nechodil do žádných speciálních kurzů. "Asi jsem měl štěstí na kvalitní vyučující," usmívá se. "Na moji dobrou znalost angličtiny měl a má vliv internet. Každý den, když přijdu ze školy, si sednu k počítači. Baví mě nejenom hry, ale i nejrůznější americké zábavné seriály a vedle nich také vážné dokumenty, mimo jiné z produkce BBC. Nejvíc mě zajímají ty s historickými tématy. Nakonec, dávná minulost mě už od malička lákala víc než jazyky."