Vláda schválila návrh reformy výzkumu předložený Radou vlády pro výzkum a vývoj. Nevadily výhrady k vážným chybám materiálu. Ani skutečnost, že předsednictvo rady v připomínkovém řízení odmítlo řádně projednat vážné věcné výhrady České konference rektorů i Rady vysokých škol. Kvůli jednodennímu opoždění v připomínkovém řízení nefigurovalo ani ministerstvo školství.

Jeden úřad? Jedenáct!