Problém budou částečně řešit nastupující mladší generace, protože mladší generace mají lepší vzdělání než předchozí. Nicméně, pokud potrvá stávající trend ve vývoji vzdělanosti, pak to například v Německu stačit nebude.

Na množství pracovní síly bude mít významný vliv i nastavení hranice pro odchod do důchodu a počet zaměstnaných ve starším věku. Například ve Francii může prodloužení věku odchodu do důchodu zvrátit trend v poklesu nabídky práce v celé dohledné budoucnosti.

E05_1633B.gif ()


UDRŽET STARŠÍ PRACOVNÍKY na trhu práce bude problém, který budou muset řešit všechny státy postižené stárnutím, Českou republiku nevyjímaje. Starší pracovníci mají obtíže s nalezením zaměstnání. V Česku je míra zaměstnanosti u lidí ve věku 55-64 let téměř poloviční než u zbytku populace, částečně kvůli nižšímu věku odchodu do důchodu.

Daniel Münich z CERGE-EI dodává, že u nás jsou starší lidé, kteří pracují, znevýhodněni oproti nepracujícím, kteří mají nárok na důchod.

"Pracující lidé v důchodovém věku platí vysoké sociální a zdravotní pojištění a nemohou uzavřít smlouvy na dobu neurčitou."

OECD tvrdí, že politika státu by měla být nastavena tak, aby neexistovaly motivy pro odchod do předčasného důchodu a vše by mělo směřovat k "udržení lidí v zaměstnání co nejdéle".

Na straně poptávky po práci (tj. zaměstnavatelů) mohou existovat přirozené zábrany v zaměstnávání starších pracovníků díky horší perspektivě ve zdokonalování lidského kapitálu. Zpráva OECD upozorňuje, že výnosnost investování do starších pracovníků je relativně menší, což je znevýhodňuje oproti mladším generacím. Proto experti doporučují nastartovat pobídky, které by motivovaly k rozvoji dovedností u této kategorie pracovníků.

DRUHÝM PROBLÉMEM je existence přirozených zábran pro snižování mezd. Nižší mzdy by teoreticky mohly částečně zabránit hrozbě propuštění, jelikož by vykompenzovaly nevýhodu starších pracovníků oproti mladším. K tomu však existuje několik překážek - od kolektivního mzdového vyjednávání přes nastavení mzdových tarifů a tabulek až po zažité zvyklosti, podle kterých "čím starší a zkušenější pracovník, tím vyšší mzda".

E05_1636.gif ()


Vystoupením z bludného kruhu by mělo být vzdělání a přeškolování. Čím vyšší je dosažené vzdělání a čím více se zaměstnanci školí, tím menší je pravděpodobnost propuštění v pracovním životě. V Česku se školí jen podprůměrné procento zaměstnanců.