Kartel ve státní režii
Vyjadřuje-li se předseda antimonopolního úřadu k ceně léků (Sjednocení doplatků zdraží léky, HN 7. listopadu), měl by vědět, že příjmy většiny lékáren jsou téměř z 90 % stanoveny maximálními cenami registrovaných léků, které určuje Ministerstvo financí ČR. Pokud tedy píše o kartelu, pak se jedná o kartel vedený státem.
Rovněž výdaje těchto veřejných lékáren jsou cca z 80 % stanoveny státem, když lékárna může být provozována teprve po splnění podmínek stanovených zákonem. Veřejná lékárna má obchodní rozpětí ve výši cca 17 % obratu, stanovené státem. Tato výše je především u malých lékáren na hranici jejich existenčního minima, a konkurence řetězců lékáren a především ústavních lékáren povede k jejich likvidaci. Malé lékárny totiž nemají možnost získat množstevní slevy, poskytované výrobci velkým odběratelům.
Pokud chce stát umožnit občanům přístup k lékům bez front a vzdáleného dojíždění, pak by sjednocení cen léků včetně doplatků bylo tím správným opatřením na podporu malých lékáren a výdejen v menších obcích.
Předseda antimonopolního úřadu, by si měl spíše všímat nedovolené státní podpory, poskytované ústavním lékárnám prostřednictvím dotací, přidělovaným jejich mateřským nemocnicím.
Zdeněk Klokočka, z.klokocka@seznam.cz


Špatný příklad - německé větrníky
V článku Sítě padají kvůli "větrné" elektřině (HN 6. listopadu) varuje Miroslav Zajíček před nepromyšleným přebíráním této technologie zejména z Německa. Na doplnění uvádím několik údajů švédské firmy Vattenfall, která elektřinou zásobuje asi třetinu Německa.
Účinnost větrných elektráren je pouze 10 % instalovaného výkonu a vyžadují proto 80% zálohování spolehlivými konvenčními zdroji. Zároveň je nutné pro vyrovnávání kolísání výkonů budovat dodatečné přenosové soustavy včetně rozvoden, což vede k dalšímu zadrátování a devastaci krajiny.
Pro zvýšení ubohé efektivity se pokouší výrobci těchto zařízení vyvíjet stále větší monstra, takže dokonce vrcholová německá organizace dřívějších propagátorů této energie se přidala k obyvatelstvu, které protestuje proti plánované výstavbě větrného parku Schmarloch u dolnosaského Celle, kde mají být instalovány téměř 200 metrů vysoké větrníky.
Díky štědré státní podpoře, prosazené minulou německou vládou, se podařilo vybudovat větrné elektrárny, které během své životnosti nevyrobí dokonce ani tolik energie, kolik je jí potřeba na jejich provoz a údržbu! I to je mimo jiné příčinou vysoké ceny elektřiny v Německu. Souhlasím proto s panem Zajíčkem, že je nebezpečné bezhlavě kopírovat energetickou politiku našich sousedů.
Jiří Aster, dlouholetý člen prezidia mezinárodní Unie hospodářských komor Labe - Odra KEO


Soud má zase jednou alibi
Chtěl bych jako občan, který se zúčastnil voleb do zastupitelstva statutárního města Havířov, vyjádřit svůj názor k článku "Zrušené volby, Vrzáň a agent 007" (HN 14. listopadu). Problém dle mého názoru nespočívá v tom, že za mrtvého kandidáta nastoupí náhradník, nýbrž v tom, že preferenční hlasy přidělené mrtvému kandidátovi jsou neplatné a nemohou být započteny do výsledků voleb.
Nerozumím však tomu, proč když už k započtení hlasů došlo, nemohla být nařízena nová kontrola všech volební lístků z Havířova a proveden přepočet výsledků s vyloučením preferenčních hlasů pro Martina Balšána. Cena tohoto logického řešení problému by byla určitě mnohem nižší než opakování voleb. Rozhodnutí soudkyně Krajského soudu v Ostravě o opakování voleb je tedy klasickým alibistickým řešením, které je sice nejdražší, ale úřednicky nejpohodlnější.
Miroslav Kawalec, Havířov


CHYBY A VYSVĚTLENÍ

Je to Guma Guar
(HN 10. listopadu, strana 13, Czechpoint ukazuje rub společnosti)
Autorka článku zaměnila autorství uměleckého objektu, české vlajky se symboly vlajky USA. Nevytvořila jej umělecká skupina Pode Bal, ale skupina Guma Guar. Autorem citovaného výroku je člen skupiny Guma Guar Milan Mikuláštík.

Miroslav Jelínek, vedoucí oddělení styku s veřejností
miroslav.jelinek@economia.czRedakce uveřejňuje v rubrice Dopisy odpovědi na články a dopisy čtenářů, které vyjadřují jejich názory. Vyhrazuje si právo příspěvky krátit a redakčně upravit. Anonymy nezveřejňuje. V rubrice Chyby a vysvětlení napravuje pochybení a odpovídá na dotazy k obsahu i jazyku HN.
Kontaktní adresy:
telefon: 233 073 041
e-mail: dopisy.hn@economia.cz
pošta: HN, oddělení dopisů, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7