O vědu se má starat sám premiér

Dnes má vláda rozhodnout o důležité věci: zda přesune svou Radu pro výzkum a vývoj i se sekretariátem pod ministerstvo školství. Kdyby se tak stalo, považovala bych to za velmi špatné znamení. Bude to výpověď o tom, jak si vláda cení vědy.


Byli jsme mezi prvními

Byla jsem vždy hrdá na to, jak má naše země zajištěnu podporu vědy. Už v roce 1992 byl přijat zákon o poradním orgánu vlády, který dnes nese název Rada pro výzkum a vývoj, a o Grantové agentuře České republiky, jež rozděluje peníze na projekty formou soutěží. Byla jsem hrdá na prozíravost a moudrost našich představitelů, kteří obojí zřídili již dva a půl roku po pádu totality.
Pamatuji si na jednání v Bruselu v roce 2003, jehož jsem se účastnila jako členka Poradní rady pro evropský výzkum. Vypracovávali jsme tehdy zprávu pro Evropskou komisi, jak začlenit kandidátské země do tzv. Evropského výzkumného prostoru. Mezi hlavní doporučení patřilo, aby si kandidátské země vytvořily poradní a koordinující orgán sdružující všechny aktéry výzkumu své země, jenž by radil přímo vládě. Předsedající profesor Reijo Vihko, tehdejší prezident Finské akademie věd, dokonce navrhoval, aby v čele poradního orgánu stál přímo ministerský předseda každé země, jako je tomu ve Finsku (mimochodem, Finsko dává v přepočtu na obyvatele do výzkumu víc než kterákoli země EU a dokonce i víc než Spojené státy, což se samozřejmě projevuje i na ekonomickém rozvoji země). Další doporučení znělo, aby si kandidátské země zřídily agenturu rozdělující peníze na výzkum na základě soutěže.
Česká republika dávno měla obojí, vládní radu i agenturu. Pravda, v čele Rady pro výzkum a vývoj nikdy nestál premiér, ale vždy se do jejího čela statečně postavil aspoň místopředseda vlády. Až do nástupu současného kabinetu.


Ale to je nadresortní rada!

Jediným usnesením vlády ze dne 20. září se předsedou či spíše předsedkyní Rady pro výzkum a vývoj stala ministryně školství. Tedy představitelka pouze jednoho resortu, i když vysoce zodpovědná. A teď se má na její úřad stěhovat i sekretariát rady.
Rada pro výzkum a vývoj přitom byla a je nadresortní orgán. Koordinuje výzkum na vysokých školách, v Akademii věd České republiky, na Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí či Ministerstvu obrany. Zpracovává dlouhodobé základní směry a proporce rozvoje výzkumu v České republice, analýzy a hodnocení výzkumu i návrh výše výdajů na výzkum a vývoj a rozdělení těchto výdajů do jednotlivých kapitol. Je tudíž zřejmé, že v jejím čele by neměl stát žádný resortní ministr, ale přinejmenším místopředseda vlády.
Rada a její sekretariát by také měly zůstat u Úřadu vlády, nikoli u resortního ministerstva. Současná vláda vyhlašuje podporu vědě, zvýšila i rozpočet na výzkum a vývoj pro rok 2007. Ale k podpoře patří i udržení nadresortního charakteru Rady pro výzkum a vývoj. Ta může být znovu jmenována z osobností českého výzkumu a vývoje, ale měla by jako odborný a poradní orgán vlády zůstat tam, kam patří - na Úřadu vlády.
A v čele by měl stanout premiér či vicepremiér.
Autorka je profesorkou přírodních věd, v letech 2001 - 2005 byla předsedkyní Akademie věd