Na některých místech kapacita kanalizace nestačí k odvádění dešťové vody. Vodoprávní úřad (obdoba stavebního úřadu) pak většinou vydá nařízení o...