Na českých polích žila koroptev od nepaměti. Měla chutné maso, a tak ji lidé stříleli, aby si jím obohatili jídelníček. V druhé polovině sedmdesátých...