Kancelář, přilepenou k varhanářské dílně na okraji Borovan, naplňovaly tóny lipských chorálů Johanna Sebastiana Bacha....