reklama
vsESE

VŠE o ...stárnutí české populace

Stárnutí populace je třeba brát jako skutečnost, kterou nelze zastavit, a bude tak zásadním problémem budoucího populačního vývoje v České republice.... více
Podniky a trhy 04.08.2016

VŠE o... firemních uměleckých sbírkách

Na uměleckou sbírku může být nahlíženo jako na aktivum firmy, u kterého se může očekávat růst hodnoty. V případě sponzoringu se to stává velmi... více
Podniky a trhy 28.07.2016

VŠE o ...karuselových podvodech

Karuselové podvody zneužívají systému, jakým je vybírána DPH. Daň z přidané hodnoty dnes odvádějí dodavatelé. Účinným nástrojem proti podvodům by byl... více
Podniky a trhy 15.07.2016

VŠE o... brexitu

Vystoupení z Evropské unie bude pro Velkou Británii v krátkodobém horizontu z ekonomického pohledu nevýhodné. Ve středně až dlouhodobé perspektivě... více
Události 11.07.2016

VŠE o ...manažerské odpovědnosti a etice

Management firem je zodpovědný nejen za ekonomické důsledky svého podnikání a řízení, ale také za sociální a zdravotní důsledky, ekologické dopady a... více
Podniky a trhy 11.07.2016

Vše o... globálních hodnotových řetězcích

Globální hodnotové řetězce se snaží pochopit vazby a závislosti mezi pracovní silou, spotřebiteli a výrobci. To vše ovlivňuje konečnou cenu výrobku.... více
Události 11.07.2016

VŠE o... manželství bank a fintechu

Jakou hrozbu představují fintech společnosti pro banky? Dojde k souboji, nebo k uzavření manželství bank s fintechem v Českém republice?... více
Podniky a trhy 11.07.2016

VŠE o... vodě a suchu

Povodně a sucha jsou způsobené dopadem klimatických změn a nevhodnou péčí o krajiny zemědělských povodí. Je nutné respektovat zásady koncepční obnovy... více
Podniky a trhy 26.05.2016

VŚE o ...privatizaci východoněmeckých podniků

Kontrolu nad 8000 státními podniky se 40 procenty všech zaměstnanců NDR převzal fond Treuhandanstalt. Jeho cílem bylo co nejrychleji převést majetek... více
Podniky a trhy 19.05.2016

VŠE o ...mužské nadúmrtnosti

Obecně platí, že v každém věku je ve vyspělých zemích úmrtnost mužů ve srovnání s ženami vyšší. V roce 2014 byla v Česku střední délka života při... více
Podniky a trhy 12.05.2016

Vše o... popularitě auditování

Kdo neaudituje, jako by ani nebyl. Za audit je dnes vydávána prakticky jakákoliv kontrola bez ohledu na to, čeho se týká a kdo ji provádí. Proč je... více
Události 28.04.2016

VŠE o... přínosech behaviorální ekonomie

Behaviorální ekonomie je dnes směrem, který si klade ambice doplnit ekonomii hlavního proudu o psychologický rea­lismus. Doposud se prosazuje... více
Podniky a trhy 21.04.2016

VŠE o... antidumpingu vůči Číně

Není z hlediska antidumpingových šetření důležité, kdy EU uzná Čínu za tržní ekonomiku. Všechny státy WTO budou muset brát u čínských dovozů s... více
Podniky a trhy 08.04.2016

VŠE o ... teorii her a náhodném rozhodování

Nejzajímavější na teorii her je fakt, že optimální strategii lze vybrat náhodně. Pro manažera je velice komplikované přijít na poradu vedení s hrací... více
Podniky a trhy 03.04.2016

VŠE o ...přínosu podnikání

Přínos podnikání nelze počítat z cash flow. Umí měřit schopnost splácet včas závazky, nikoliv schopnost zhodnocovat kapitál. Důležitější informací je... více
Podniky a trhy 24.03.2016

VŠE o... současných směrech liberalizace obchodu

Liberalizace mezinárodního obchodu, o kterou již více než 15 let usilují členské státy Světové... více
Podniky a trhy 17.03.2016

VŠE o... účetnictví státu

Účetní výkazy ideálně poslouží každému, kdo chce zjistit něco o majetku a dluzích obce, ve které bydlí, o tom, jaký rozsah a kvalitu veřejných služeb... více
Podniky a trhy 10.03.2016

VŠE o... Zvedání cen jízdného a rušení spojů

Cesta ke snížení nároků na dotace, aniž by to pocítili cestující, existuje: optimalizovat nasazování řidičů a vozidel. Dopravní věda má na to... více
Podniky a trhy 03.03.2016

VŠE o... hypotečním trhu

ČNB varuje před hypertrofií nekvalitních hypoték. Jestliže u nás trhají počty hypoték všechny rekordy, pak na tom ale nemá vinu nikdo jiný než... více
Podniky a trhy 25.02.2016

VŠE o... nejlepším penzijním systému

Navrhnout nový nebo zásadně inovovaný důchodový systém, který by se ukázal jako dlouhodobě funkční, je složité a zatím s tím v Česku ještě nikdo... více
Podniky a trhy 18.02.2016

VŠE o... vztahu marketingu a prodeje

Vztah marketingového a obchodního oddělení ve firmách často připomíná vztah znesvářených rodin Monteků a Kapuletů ze Shakespearova dramatu Romeo a... více
Podniky a trhy 12.02.2016

VŠE o... (ne)solidaritě Schengenu

Zastánci Schengenu musí doufat, že státy EU si spočítají, kolik stojí kontroly jejich vlastních hranic a kolik ochrana hranic vnějších. Pokud se... více
Podniky a trhy 04.02.2016

VŠE o... firemních fúzích

Ročně je v Česku realizováno přibližně 400 fúzí, které jsou úspěšně zapsány do obchodního rejstříku. Převažuje fúze formou sloučení, kdy do... více
Podniky a trhy 28.01.2016

Vše o ...průmyslových revolucích

Čtvrtá průmyslová revoluce nepřináší pouze změnu oblasti průmyslové výroby, ale přinese zcela novou filozofii, která povede ke změně celé... více
Podniky a trhy 21.01.2016

VŠE o... přeplněných věznicích

Věznice jsou velmi drahé. Roční pobyt vězně přijde státní rozpočet řádově na 330 tisíc korun ročně. Otevírá se otázka, zda se v trestní politice... více
Podniky a trhy 14.01.2016

VŠE o... poměru vládních výdajů k HDP

Z celé řady resortů, od jednotlivých politiků, odborů a různých zájmových organizací často slyšíme stížnosti, že vládní výdaje směrované do jejich... více
Podniky a trhy 08.01.2016

VŠE o... útoku marketérů na naše smysly

Marketéři využívají naše podvědomí stále častěji, protože klasická reklama funguje méně. Podle vědců si produkt, prostředí nebo člověka, které máme... více
Podniky a trhy 15.01.2016

VŠE o... zapomenutém Řecku

Krizi v Řecku a s ní spjaté naplňování podmínek pro čerpání zahraniční finanční pomoci v posledních měsících zastínila migrační krize. Zatímco se v... více
Podniky a trhy 17.12.2015

VŠE o... státním rozpočtu

Po zhlédnutí diskuse v Poslanecké sněmovně nad hlavními parametry státního rozpočtu má ale daňový poplatník spíše nechuť než chuť zajímat se o to, na... více
Podniky a trhy 10.12.2015

VŠE o... zahraničních investicích

Zatímco ve druhé polovině minulého století byla role zahraničních investic v ekonomice glorifikována, dnes jsme k nim podstatně rezervovanější. I... více
Podniky a trhy 03.12.2015

Vše o... tíži výdajové strany důchodového účtu

Zákon o důchodovém pojištění oslaví v roce 2016 "své dvacáté narozeniny". Pro důchody starobní,... více
Podniky a trhy 26.11.2015

Study in Czech Republic

Oblast vysokoškolského vzdělávání se stává globálním byznysem a počty zahraničních studentů jsou jedním ze základních kritérií ve všech mezinárodních... více
Podniky a trhy 24.11.2015

VŠE o... číslech a utajování

V rámci oboru aplikované informatiky se teď na VŠE probírají mimo jiné základy teorie celých, respektive přirozených čísel, která leží mimo náplň... více
Podniky a trhy 19.11.2015

VŠE o... návratu jednoduchého účetnictví

Přenesením nové evropské účetní směrnice do českého práva se k nám vrací i jednoduché účetnictví. To bylo pevnou součástí českých účetních předpisů... více
Podniky a trhy 12.11.2015

VŠE o... návratu jednoduchého účetnictví

Příští rok se vrátí jednoduché účetnictví, které v Česku skončilo v roce 2003. Bude fungovat vedle současné daňové evidence. Mít vedle sebe dva... více
Podniky a trhy 09.11.2015

VŠE o..... veřejných zakázkách

Návrh nového zákona o veřejných zakázkách se posouvá dále legislativním procesem a z většiny mediálních výstupů se dozvídáme, že sice "nemůžeme od... více
Události 30.10.2015

VŠE o... změnách v účetní legislativě

Novinkou roku 2016 je klasifikace účetních jednotek do čtyř skupin podle výše aktiv a počtu zaměstnanců. Limity stanovené pro určení velikosti účetní... více
Podniky a trhy 23.10.2015

VŠE o... promocích cenových i necenových

Ekonomové se přou o vliv slevových akcí na hodnotu značky. Slevy mohou značku poškodit, protože podkopávají loajalitu zákazníků. Promoční akce ale... více
Podniky a trhy 16.10.2015

VŠE o... střídání generací ve firmách

Mezi nejčastější důvody pro hledání vhodného nástupce v rodinné firmě patří zejména věk zakladatele. Logickou volbou jsou jeho potomci. Může se ale... více
Podniky a trhy 08.10.2015

VŠE o... počítání s procenty

Určitě každý slyšel známou anglickou anekdotu, kdy vysloužilého profesora matematiky na přechodu pro chodce v Londýně téměř přejede obrovský... více
Podniky a trhy 01.10.2015

Vše o... cílech naší centrální banky

Extrémně nízké úrokové sazby od České národní banky nyní zpohodlňují život lidem i firmám: zlevňují úvěry. Domácnosti a firmy ale mohou podcenit... více
Podniky a trhy 24.09.2015

VŠE o... stěhování národů

Zcela fatální selhání amerických zásahů do vnitřního dění především v Libyi a v Sýrii vede pravděpodobně k největší humanitární katastrofě první... více
Podniky a trhy 01.10.2015

VŠE o... českém obchodu se zámořím

S neevropskými obchodními partnery Česko obchoduje primárně prostřednictvím kontejnerových přepravních řetězců. Většina zboží k nám tedy připlouvá po... více
Podniky a trhy 01.10.2015

VŠE o... péči o děti v penzijních systémech

Mluví se o několika variantách, jak zohlednit počet dětí při důchodovém pojištění. Návrh, aby se pojištění snižovalo podle počtu dětí, se na... více
Podniky a trhy 01.10.2015

VŠE o... tvrdé regulaci a dodavatelích

Počátkem září dají sněmovní hospodářský a zemědělský výbor svá doporučení k novele zákona o významné tržní síle. V této souvislosti neuškodí si... více
Podniky a trhy 28.08.2015

VŠE o... vývoji směnného kurzu koruny a intervencích ČNB

Přesné objemy intervencí se dozvíme v souladu s praxí poskytování informací ČNB za šest let. A to... více
Podniky a trhy 01.10.2015

VŠE o... kultuře úsměvu

Kultura úsměvu vychází z civilizační zkušenosti moderní společnosti, která vyvolává potřebu vycházet dobře s mnoha lidmi, z nichž naprostou většinu z... více
Podniky a trhy 14.08.2015

Vše o... domácích úsporách a zadlužení

Globální finanční krize přinesla řadě zemí na první pohled překvapivé poučení − celkovou ekonomickou a finanční stabilitu země nelze postavit... více
Podniky a trhy 01.10.2015
  Celkem nalezeno: 105.
 
<<Začátek    <Předchozí Zobrazuji: 41 - 88. Další>    Konec>>
VŠE o...

Sloupky píší osobnosti z Vysoké školy ekonomické (VŠE).

O daném tématu řeknou, s nadsázkou, vše.

reklama

Žebříčky NejčtenějšíaNejoblíbenější

reklama
reklama