Podobně jako mnozí kolegové jsem přesvědčen, že pro Ministerstvo vnitra a policii bylo osm let vlády ČSSD až dost. Rozcházím se však s nimi v...